vaidiencuocdoi.com

Bài viết 10/2016

Còn tham vọng của tôi, nói là ước mơ thì đúng hơn, đó là một gia đình riêng một cuộc sống ổn định. Bạn gái của Trần Cẩm Hồng là Đỗ Văn Tuệ, cháu gái của nhà biên kịch Đỗ Quốc Uy nổi tiếng tại Hong Kong.
Theo những bậc đá dẫn xuống dưới khoảng 100m, trước mắt chúng tôi hiện ra một quang cảnh hùng vĩ, nguyên sơ, kỳ ảo của một dải đá ngổn  ngang, trải dài hàng trăm mét, chồng chất dọc hai bên bờ suối.
Theo tổ chức du lịch thế giới thì năm 1999, Trung Quốc mới có khoảng 8 triệu người đủ điều kiện đi du lịch Hong Kong và Macau.